POLITYKA PRYWATNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z sklepu internetowego https://artbo.pl, zwanego dalej „Sklepem”, w tym jego podstron, administrowanego przez Artbo Artur Rokicki ul. Rynek 27-29/6, 98-400 Wieruszów, REGON: 101802709, NIP: 619-117-98-97, który jest administratorem, dalej zwanym „Artbo”.

Polityka prywatności zawiera obowiązujące w Sklepie zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkownikach przy składaniu przez nich zamówień na oferowane przez Artbo towary.

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Sklepu ochrony prywatności, gdyż ochrona danych jest kwestią zaufania, a zaufanie jest dla nas bardzo ważne. Aby każdy Użytkownik naszego Sklepu czuł się bezpiecznie, przy przetwarzaniu danych osobowych ściśle przestrzegamy krajowych przepisów a tym zakresie, a w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dokładamy wszelkich starań aby sprostać wszystkim wymaganiom wynikającym wprost z ww. rozporządzenia.

Artbo respektuje Państwa potrzebę zachowania poufności informacji oraz danych osobowych, jakie nam Państwo przekazujecie. Przekazując nam informacje dotyczące Państwa oraz Państwa dane osobowe, wyrażają Państwo zgodę na to, abyśmy je wykorzystywali, zapoznawali się z nimi i – w zależności od przypadku – przetwarzali w celach wskazanych poniżej. Zachęcamy Państwa do uważnego zapoznania się z poniżej przedstawioną Polityką, gdyż znajduje ona zastosowanie do wszystkich danych osobowych przekazanych nam przez Państwa za pośrednictwem naszej Strony.


1. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA

1.1. Administratorem danych osobowych jest Artbo Artur Rokicki ul. Rynek 27-29/6, 98-400 Wieruszów, REGON: 101802709, NIP: 619-117-98-97.

1.2. Administrator pozyskuje dane osobowe od Użytkowników sklepu internetowego artbo.pl. Podstawowym sposobem pozyskiwania danych jest dobrowolne wypełnienie formularza. Administrator pozyskuje w ten sposób imię, nazwisko, adres(y), numer telefonu oraz adres e-mail Użytkownika. Dane są przechowywane przez administratora w formacie, który pozwala na ich przeniesienie.

1.3. Ponadto każdy Użytkownik może żądać:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- sprostowania danych osobowych,
- usunięcia danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- przeniesienia danych osobowych.

1.4. Każdy Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych uprawnień, Użytkownik powinien skontaktować się z administratorem wysyłając maila na adres: biuro@artbo.pl. Administrator wykonuje żądanie Użytkownika niezwłocznie. Usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych będzie miało wpływ na świadczone usługi i skutkować będzie prawdopodobnie uniemożliwieniem wykonania tych usług w sposób prawidłowy. Użytkownik powinien zdawać sobie sprawę z tego, że jego dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia.

1.5. Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

1.6. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu realizacji złożonego przez Użytkownika zamówienia. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i stanowi wymóg umowny oraz jest niezbędne do wykonania umowy. Umowa polega na sprzedaży zamówionych przez Państwa produktów. Oznacza to, że bez zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będziemy w stanie wykonać złożonego zamówienia ani się z Państwem skontaktować.

1.7. Przechowujemy Państwa dane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia. Po tym czasie dane są przechowywane wyłącznie na potrzeby zabezpieczenia dochodzenia roszczeń. Przypominamy, że w każdym czasie mogą Państwo usunąć dane.


2. OCHRONA GROMADZONYCH DANYCH

2.1. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją lub usunięciem zebranych danych osobowych. Zapewniamy, że dane osobowe i wszelkie inne informacje są z nami bezpieczne. Stosujemy odpowiednie środki zabezpieczenia danych, w szczególności środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem. Do przetwarzanych danych osobowych dostęp ma wyłącznie upoważniony personel, przeszkolony z zakresu danych osobowych i zabezpieczeń systemu informatycznego, jak również zobowiązany do zachowania ścisłej poufności.

2.2. Administrator nie wymaga rejestracji od osób korzystających z Sklepu, chyba, że Użytkownik chce dokonać zakupu towarów oferowanych przez Sklep i posiadać wgląd w status oraz historię zamówień, wtedy wymagana jest rejestracja w Sklepie.

2.3. Wszystkie formularze służące do wpisywania informacji prywatnych, są umieszczone w bezpiecznym obszarze Sklepu. Łączenie się z nimi odbywa się z użyciem specjalnego certyfikatu, skutkiem czego wszystkie dane osobowe Klientów są szyfrowane i nawet w przypadku przechwycenia transmisji, niemożliwe do odczytania przez osoby nieupoważnione.

3. WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

3.1. Dane, o których mowa w pkt. 2 Polityki prywatności, są przetwarzane wyłącznie w celach na które Użytkownik wyraził zgodę.

3.2. Dane, o których mowa w pkt. 2 Polityki prywatności, są przekazywane osobom trzecim jedynie wówczas, gdy jest to dozwolone przepisami, łącznie z celami związanymi z realizacją umowy lub rozliczenia. Przykładowo w ramach obsługi zamówienia współpracujący z nami usługodawcy (np. przewoźnik, firma logistyczna, banki) otrzymują niezbędne dane w celu realizacji zamówienia i zlecenia. Przekazane w ten sposób dane usługodawcy mogą wykorzystać wyłącznie w celu realizacji swojego zadania związanego z realizacją umowy.

3.3. Wyjątek od zasady, o której mowa w pkt. 3.2. Polityki prywatności, stanowi sytuacja, w której z żądaniem udostępnienia tych danych do Sklepu wystąpi sąd, prokuratura lub inne organy, po uprzednim wskazaniu podstawy prawnej swojego żądania. W takiej sytuacji Sklep udostępnia powyższe dane w zakresie, w jakim są one wymagane.

3.4. Sklep udostępnia również dane, o których mowa w pkt. 2 Polityki prywatności, w przypadku naruszenia przez Użytkownika lub Klienta Regulaminu Sklepu Internetowego.

4. REALIZACJA ŻĄDAŃ

4.1. Realizację żądań wynikających z zapisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych należy kierować na adres biuro@artbo.pl.


Data ostatniej aktualizacji 25.05.2018

Niestety nie ma nas w biurze. Czy mamy oddzwonić do Ciebie, kiedy wrócimy?

Administratorem danych, które tu wpisujesz będzie firma Artbo. Dane będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora. Więcej szczegółów